10 mesures que li has de demanar a una administració de finques

1.- Compte corrent a nom de la comunitat

Tenir el compte corrent a nom de la comunitat és imprescindible de cara a poder verificar les gestions i la comptabilitat. A partir de la banca online això es possible desde qualsevol indret i tenir signatura mancomunada evita la possibilitat de fraus i apropiació indeguda.

2.- Gestió documental, transparència i traçabilitat

Tota la documentació que pertany a la finca és propietat d'aquesta i per tant totes les persones hi han de tenir un accés ràpid i fluïd per a poder exercir el seu dret de control, supervisió i anàlisis de cara a pensar les propostes que vulguin. Una gestió documental ben planificada agilitza el tràmits i evita els fraus.

3.- Assessorament jurídic basat en drets.

Una empresa que posa els drets ciutadans i socials al capdavant de tot incentiva al màxim la neutralitat ja que l'administrador ho és de tots els comuners i ha de vetllar per a trobar solucions que beneficïin a tots i no perjudiquin a tercers. Sota aquesta òptica queda clar que el benefici econòmic no pot estar per sobre del dret.

4.- Comunicació multiplaforma

Fer servir totes les eines de comunicació que hi ha avui pot dur a equívocs, és per això que ens hem d'adaptar a cada finca al mitjà de comunicació més convenient. I amb la voluntat de fer-se més entenibles no aclaparar a texts i fulls de càlcul si no que generar gràfics i esquemes per a facilitar-ne la comprensió.

5.- Prevenció i projecció

Degut a l'arquitectura de bombolla immobiliària que hem d'afrontar, una de les necessitats és la de cercar vies de millora per als edificis tenint una vigilància i constància i començant a cercar solucions a llarg plaç. Per això demanar equips multidisciplinars és un valor afegit a una administració capaç d'afrontar reptes amb antelació.

6.- Empresa social

En una empresa social, els sous venen marcats per la llei, el que afavoreix que l'empresa treballi per a una millora social i no tant pel benefici. També s'incentiva el compromís de promocionar altres empreses socials.

7.- Proposar solucions

L'administradora ha de ser un agent actiu i propossitiu de la comunitat tan en matèries de la comunitat com assessorar en garantir el dret dels comuners a l'habitatge i els suministraments.

8.- Innovació

Estar al dia de totes les innovacions et permet incloure un catàleg de solucions d'estalvi i comfort que revaloritzen la finca i la fan més agradable al dia a dia. I també estar al dia en totes les innovacions socials que ajuden a fer més eficient la gestió i la solució de conflictes.

9.- Juntes participades

Les juntes de comunitat són una d'aquelles icones que la nostra cultura no té en bona estima i és degut a la manca de professionals que les preparin amb antelació i ajudin a prendre acords inclusius i facin després un seguiment dels acords, cercant mecanismes per a que aquests siguin complerts pels comuners.

10.- Respecte pel medi ambient

Una empresa socialment resposable ha de mirar per la reducció de la despesa energètica i la implantació de mesures que afavoreixin a reduir la petjada ecològica.