carrer Oriol, 7 local 08042 Barcelona

  • Entrada al local
  • Vista interior
  • Bany amb escalfador elèctric
  • Instal·lació elèctrica nova
  • Vista aèria del barri
  • serveis de proximitat

LOCAL COMERCIAL AL CARRER ORIOL, 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any de construcció: 1965                Class de construcció: urbá
Ús: Comercial                                      Orientació: est
Façana: Llosa                                      Obertures: marqueteria d'alumini
Dimensions: 6'84 x 2'60m                Sostre: 2,30 metres

Electricitat: (no està donada d'alta)
• Caixa monofàsica amb ICP a 25A i 4 línies diferenciades.
• Tota la instal·lació recorre per canaleta exterior i capces de distribució exterior, fàcilment
ampliables o modificables.
• Il·luminació per fluorescents.

Aigua: (no està donada d'alta)
• Canonades de coure exteriors.
• Disposa de calentador d'aigua elèctric

Gas:
• No disposa

Accessibilitat:
• Metro a menys de 5 minuts, línies 3 i 4
• Autobusos 11, 32, 50, 51, 60, 76, 80, 81, 127, N1 i N6
• Ronda de dalt, sortida 2
• Zona d'aparcament públic gratuït a 2 minuts

Anteriorment:
• Perruqueria

Estat del local:
• Es troba en bon estat, no s'aprecien humitats ni problemes estructurals.
• Actualment s'utilitza de traster

Preu: 42.000€