Centrant-nos en la normalitat

Fem aquest article com a resposta a l'article de som atents : No hem aprés res?

Sí que arran dels articles apareguts en els que la pujada de preus immobiliaris torna com a un malson sembla que estiguem davant d'un memento mirant a la repetició sisfoidea d'un event calculat i ja premonitzat.

No només l'augment dels preus forma part del revival. També l'assetjament immobliari (conegut popularment com a mobbing) està a l'alça de nou. I per molt que un sector social el vegi impàvid com un horror paralitzant, no tots els sectors semblen tan contraris a aquesta pujada. Inversionistes, immobiliàries o arquitectes formen part d'aquesta tribu que porta anys clamant la pluja, la tempesta, que sembla que està per tornar-nos a caure a sobre.

Les ciutats, segons molts estudis alternen períodes de creixement amb períodes de reorganització interna. Per tant la lògica de regressió del 2008-2016 és part de l'impuls necessari per a seguir creixent. Segurament aquelles persones que ja eren contràries abans del 2008 ho segueixen sent avui, i aquelles que no ho eren, avui tampoc ho són. Al cap i a la fi, la ideologia imperant individualista que ens posa una cadena al coll per a cada cosa que ens pasa fa que, encara ara, moltes persones segueixin veient els errors del 2008 com a errors personals (viure per sobre de les possibilitats, ...).

Per tant, no estem en un "no hem aprés res", el cicle expansió-reorganització segueix sent el mateix, tant havíem deixat d'aprendre qmb la recessió com amb l'expansió. El crack del '29 va ser una davallada molt forta per algunes empreses, però altres van abosrvir un capital a saldo que d'altre manera no hagessin pogut absorvir i aconseguir un avantatge de creixement.

Per això vam constituir-nos, per això vam crear-nos, perque dins de la selva immboliària els terrenys de batalla no són només aquells que et donen coherència (La Borda, la PAH, ... ) també són aquells que intenten situar la normalitat de la transmissió patrimonial en un punt més proper.

Transmissions patrimonials n'hi haurà hi estiguem d'acord o no, i si el mercat va per llocs completament allunyats del que són les experiències innovadores aquestes potser tampoc no crearan espais intermitjos de tensió, (la tensió és el que fa avançar la societat) si no en espais d'indiferència.