Els beneficis de la ciutat compacta

Scorpions-and-Centaurs-suburbs-100-xAquest article es fa com a complement a l'article d'Arquitasa

No per a dir res de nou, en realitat si no per a constatar que lo contrari de la ciutat dispersa, la ciutat compacta es fonamenta en les comunitats de veïnes.

Tenint en compte que tenim molts ítems negatius en contra de les comunitats de veïns estaria bé veure de comparar-los amb quines són les alternatives

Ciutat Dispersa Ciutat Compacta
Serveis socials Degut a les distàncies més car de mantenir Tenen més proximitat, reduïnt temps i
Comerç Degut a la baixa concentració de població, la major part de comenrços són inviables i per tant no hi ha comerç de proximitat Es poden instal·lar tota mena de comerços. El cost d'instal·lar-lo és més baix (locals petits) i millora l'economia d'escala.
Desplaçament És necessari un vehicle per habitant, el transport públic és directament inviable El transport públic té uns costos baixos i la proximitat fa innecessari l'ús de transport privat per a moltes coses.
Construcció Duplica el cost de l'urbanisme compacte Cost menor al de la ciutat dispersa.
Ambiental Més desplaçaments + contaminació Menys desplaçaments – Menys contaminació

Per tant cada cop que penseu en les vostres veïnes i en tota la càrrega negativa que sembla que poden suposar, penseu també en quines alternatives teniu. I si en realitat aquests condicionants negatius no poden transformarse en potencialitats possitives amb un esforç molt més petit que el del sobrecost de la ciutat dispersa.

I és que aprofitant el moment, si comparem els sobrecostos de manteniment, sembla que la quota comunitària de l'escala sigui una nimiesa.