Habitatge, urbanisme i model de ciutat ecològica

ffffff

gestioetica

HABITATGE, URBANISME I MODEL DE CIUTAT

  • Urbanisme ecosocial. Habitatge i urbanisme com a eina de transformació social i interrelació entre l’espai privat i públic.
  • POUM, Catàlegs de patrimoni, Plans Especials.
  • Processos de participació i suport tècnico-social en actuacions de barri i habitatge.
  • Noves formes d’activació i gestió de patrimoni públic i privat per un model de ciutat inclusiu.