Modificació del llibre V del codi civil

Al maig de 2015 es modifica el llibre V del Codi Civil i recollim les següents modificacions

- Que el fons de reserva es porti en comptabilitat separada i compte corrent separat.

- La obligatorietat de custòdia de documents durant 5 anys i 30 anys pels llibres d'actes.

- Incorporació de noves tecnologies com a mètode de convocatòria i comunicació.

- Es supremeix la obligatorietat de la 2a convocatòria i del quòrum mínim

- Canvis en el règim de majories requerides.

- Obligatorietat i canals de pressió judicial per a fer efectives les reformes necessàries per a persones discapacitades i majors de 70 anys.