Oxímoron? Immobiliària ètica?

ox1Fa ja uns anys amb l'aparició del Coop57, i més tard Triodos, Fiare i Oikocredit i tenint en compte el substrat ideològic que havia deixat la Banca en el nostre país, molta gent es preguntà si això de les finances ètiques no era un oxímoron. Avui dia han demostrat àmpliament que un negoci no està anclat a unes formes i que el cooperativisme surt de la lògica del benefici pel benefici.

És per això que nosaltres ja no haurem de respondre'ns la pregunta de si és possible, si no la de com és possible. Com fem realitat i conjuguem els valor cooperatius amb un mercat com l'immobiliari que ha estat en el nostre país la pedra angular de la corrupció.

La nostra proposta està àmpliament treballada en els 10 punts que li hauríeu de demanar a una administradora, però creiem que a part de la nostra figura s'ha de resaltar el fer ètic empresarial. La nostra empresa genera externalitats possitives en tant que un munt de factors.

  • Al tenir una comptabilitat transparent permet incloure noves idees de membres de la comunitat que s'hi vulguin preocupar per a millorar el serveis, els estalvis, ... i al tenir la tranquil·litat de veure les coses al moment permet una interactuació més basada en la confiança.
  • Al fer enquestes de participació amb la gent, ens permet usar-les per a millorar els diagnosis de barri i la participació de les associacions de veïns i dels districtes podent millorar els serveis.
  • Al escollir els industrials per un seguit de criteris i no per la inèrcia de l'administrador permet potenciar l'economia local i trenca els possibles tractes de favor que hi pugui haver.
  • Al estar envoltats d'empreses de l'economia social i solidària es dóna una garantia de qualitat sobre el servei.
  • Al no cobrar per comissions si no per hores/treball establim un criteri pel qual no estem interessats en que els preus pugin, ni en escollir els serveis més cars, anat cap a l'economia real i no a l'especultiva.