Proposta per al PAM

Foto Carlos Montanes extreta de - el Periodico
Foto Carlos Montanes
extreta de - el Periodico

La nostra intervenció al PAM el dia 2 d'abril la deixem aquí resumida per a que la podéu valorar. Hem aportat diverses propostes al PAM, però ens venia de gust fer una intervenció més de conjunt que servís per a crear un marc d'actuació i proposta per a usar les comunitats de veïnes com a potencial solució al dret a l'habitatge.

1.- Creiem que els exemples de cooperativa d'habitatge de cessió d'ús són un referent de canvi podran ser un exemple amb múltiples avantatges, mecanisme de millora de la cohesió comunitària, millor autogovern, més seguretat i pal·liar la bombolla immobiliària.

2.- Però això és un canvi lent, i a nivell d'habitatge no podem esborrar lo anterior i per tant si no trobem un mecanisme que permeti que lo actual també pugui convertir-se paulatinament cap als beneficis que aporta la cessió d'ús potser quedi en algu anecdòtic.

3.- Les comunitats de veïnes compleixen la condició de ser organitzacions, són més del 70% de les edificacions i tenen el potencial per a cooperativitzar-se en alguns aspectes sense haver d'assumir totes les funcions més comunitaristes.

4.- Però per això cal tocar l'imaginari, degut a que l'imaginari espanyol-català respecte l'espai de les comunitats és molt negatiu, de fet un insult recorrent en política és anomenar la persona "presidenta d'escala" o també tenim els títols televeisius d'"aquí no hay quien viva" o "la que se avecina".

5.- I per a canviar l'imaginari, el primer que cal canviar és la confiança i aquesta pasa per sobre de la visió de l'administrador de finques com a estafador i com a mal menor no evitable. Recordem que en un any 2 administradors col·legiats han fugit han mil·lions d'euros de les comunitats davant de la passivitat del col·legi o les comissions (igual que en política) que es cobren en negre i són un degoteig anual de molts mil·lions cap a l'economia submergida que podrien anar a millorar les comunitats.

6.- Per això es necessita el suport de l'ajuntament per a treballar en l'imaginari i per a possicionar al col·legi a començar a adoptar mesures de transparència i ser proactiu davant del frau.

Finalment dir que Ada la va recollir al final de la seva intervenció com a via inclusiva per a persones que provenen de contexts molt diferents llogaters-propietaris, migrants-autòctons, joves i grans, ... lo qual no es que anés en la línia del que propossem, si no que anava en la línia del que s'estava propossant en 3 de les 4 taules de debat del PAM d'Habitatge.