Un nou cas d’apropiació indeguda

Un nou cas a casa nostra d'administrador de finques que es queda amb els diners de la comunitat de propietaries.

Aquest cop ha tocat el torn a Finques Marhuenda

No deixarem d'explicar que els comptes han d'anar a nom de la comunitat, que s'han de repasar els moviments un cop de tant en tant, que una junta d'obres evita problemes de cobrament de comissions il·legals i que una intranet de gestió facilita la transparència.

En els últims 6 mesos és el 2n mil·lió d'euros que vola en diferents comunitats per mala pràxis i oscurantisme d'aquesta professió que no vol ni té ganes de renovar-se més enllà d'unes poques experiències.

enllaç a la notícia y un altre