Valors

Administrar amb els valors sobre la taula

A Comunitària creiem que des de l'administració de finques podem jugar un paper molt important alhora de garantir els drets socials. Les administracions de finques juguem un paper frontissa en les relacions entre els diferents actors i per tant tenim la obligació de possar-nos al lloc de tots els actors per tal de que totes les realitats siguin supeditades al interés comú.

Partim d'una situació de bombolla immobiliària que ha creat un marc de relacions basat en la maximització de beneficis a l'incloure l'habitatge dins de l'imaginari de les inversions i no dels drets. D'aquí s'esdevé que tot el que envolta l'habitatge està condicionat per un marc que ens du a generar unes relacions basades en la desconfiança.

Així doncs, volem canviar radicalment el concepte possant la figura de l'administrador com a figura d'utilitat pública i que estem obligats a garantir drets tal com ho fan altres professionals. Obviament en l'estat actual la quantitat de mesures i eines de que dispossem és molt petita però sí que podem tivar la corda per anar construint noves normatives, lleis i exemples que caminin en aquesta direcció

1.- Ens hem de situar al capdavant de la garantia del dret a l'habitatge i coneixer la legislació i les normatives que ajuden a inquilins i propietaris a fer front impagaments o demores sense que això els faci possar en qüestió els seus drets.

2.- Dret a la informació. Ens hem d'alinear amb les noves tecnologies que garanteixen la transparència de les nostres actuacions, així tots els documents que nosaltres gestionem estan accessibles a les comunitats tan aviat com ho estan per a nosaltres.

3.- Dret a la ciutat. Informar dels plans urbanístics als veïns i pensar mecanismes per a que aquests puguin incidir en el seu entorn més inmediat. Els habitatges no són mers cubicles si no que són també els seus voltants.

4.- Dret a la participació. Des de la nostra empresa cerquem els mecanismes per a la millora de la participació en tots els àmbits de l'edifici i potenciem que existeixin espais de comunicació previs a la junta de propietaris.

Per això haurem de construir eines de les que encara no dispossem, no només hem de cercar legislacions que ens protegeixin a nosaltres com a professionals si no que la nostre missió de servei ens ha de dur a garantir els drets des del nostre àmbit d'actuació.

Pots consultar també el document, que demanar-li a una administradora?