Venda

Per a veure les ofertes que tenim actualment feu click aquí

Si vols contactar amb nosaltres per a que gestionem un immoble teu aquí

Dins de la nostra filosofia d'empresa volem seguir donant un servei amb les màximes garanties ètiques i és per això que els nostres serveis els mesurem en base a:

- No cobrem per comissió: El valor del nostre treball esdevé del nostre treball i no del diner que es genera al nostre voltant. Amb això volem dir que a nosaltres ens és indiferent el valor sobre allò que exercim la nostra feina, ja que els nostres honoraris es calcularan en base al volum de feina que haguem d'assumir. Cobrar per comissió desvaloritza per part de l'agent aquells productes de menys valor ja que a ell li aporten menys, per a nosaltres, tots els clients són iguals. Cobrar per comissió ajuda a inflar els preus de mercat al convertir-se l'agent intermediador en part del negoci.

- Assegurar un tracte lo més just i equitatiu entre les parts, tenint en compte que estem dins d'una economia de mercat i per tant ens hem de basar en aquest marc normatiu.

- Proposar altres formes de transmissió patrimonial o formes complementàries, tals com la propietat temporal o la propietat compartida.

- No treballem amb fons d'inversió, ni inversionistes privats, ni cap client del que sapiguem que utilitza l'habitatge com a un bé especulatiu.

- Incentivem a que les feines derivades de la gestió de la transmissió (enginyeria, arquitectura, obres, taxacions, ...) es facin a través d'empreses de l'economia solidària

- Cada transmissió patrimonial estarà subjecte a la donació d'un import per part de la persona venedora a una entitat que treballi pel dret a l'habitatge a pactar entre les parts.